Divendres 24 de maig de 2024

Quan els patinets elèctrics deixen de ser una joguina

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

Cada cop veiem més patinets elèctrics circulant pels carreres i vies urbanes. Són vehicles ecològics, amb què ens podem moure sense cansar-nos i força de pressa. La popularitat que han agafat ha fet que s’hagi hagut de regular la normativa.

Hem parlat amb Javier Arenas, un dels agents de policia local de Cunit que imparteix xerrades als centres escolars del municipi, sobre la nova normativa d’ús i circulació dels patinets elèctrics, considerats ara Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). En aquestes formacions, s’hi dona informació bàsica com, per exemple, què significa cada senyal de trànsit, per quines vies pot circular cada tipus de vehicle o la velocitat màxima permesa, en patinet elèctric, a una persona que no té carnet de conduir. Així, s’hi recorden les normes de seguretat (prohibit l’ús d’auriculars, respectar el sentit de la via per on se circula, portar llum i elements refractaris a la nit, mantenir el patí en bones condicions, etc.).

I també es resolen situacions pràctiques, com per exemple: si volem anar de la platja a la muntanya, per on hem de circular?  Doncs la norma bàsica estableix que els VMP amb capacitat de circular fins a 25 km/h no poden circular per la carretera. Per tant, en trams on no hi hagi carril bici, s’ha de circular per la via dels cotxes a una velocitat prudent. Només poden anar per la vorera els menors de 16 anys que porten patinets amb potència inferior de 6 km/h, denominades joguines. La preferència de pas la té sempre el vianant: s’ha de garantir sempre 1 metre de separació entre el vehicle i la persona i, si no hi ha espai suficient, cal baixar del patinet. També cal travessar caminant la carretera pels passos de vianants. I en cap cas circularem pels carrils de la C-31 ni de qualsevol altra via interurbana.


Canvis de normativa, en l’àmbit estatal i local

L’augment de l’ús dels patinets elèctrics com a mitjà de transport ha motivat que s’hagi hagut d’adaptar el marc legal, a la nova situació. El 2 de gener d’aquest any va entrar en vigor la nova regulació de la Direcció General de Trànsit (DGT) en matèria de patinets. Els principals canvis són que el patinet passa a ser considerat un vehicle a tots els efectes, de manera que ha de complir les normes de seguretat viària i es pot fer controls (alcohol, drogues) a qui el condueix.

A grans trets, les persones menors de 16 anys no poden utilitzar patinets elèctrics que tinguin potència per circular a més de 6 km/h. Poden, però, fer servir patinets menys potents, que es consideren joguines. Les persones majors de 16 anys no necessiten carnet per circular en patinets elèctrics que tinguin potència per circular entre 6 i 25 km/h. En aquest sentit, Javier Arenas explica que aquestes velocitats de referència no són a la qual se circula, sinó que es refereix a la capacitat i potència màxima del vehicle. Els patinets que poden circular a més de 25 km/h, tenen rang de ciclomotor i ja és necessari un permís de conduir.

Pel que fa a les ordenances municipals cunitenques en matèria VMP, són més restrictives que la norma estatal i, per exemple, és obligatori l’ús del casc de protecció.

Text: Ajuntament de Cunit

Fotos: Ajuntament de Cunit, Banc d’imatges

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Skip to content