Dissabte 22 de juny de 2024

Cunit universalitza la bonificació de la taxa de residus amb 12 entrades a la Deixalleria

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

L’ajuntament de Cunit continua apostant per a millorar la gestió de residus al municipi amb noves actuacions de cara l’any 2021.

Com a noves mesures, es concreten d’una banda la pujadael nou import de la taxa de recollida de residus i d’altra la bonificació de la taxa per a tothom d’un 50% (77,50 € justificant 12 entrades a la Deixalleria en un any).

Bonificació del 50% taxa de la brossa

L’ajuntament de Cunit reactiva pel proper any, la bonificació en la taxa de la brossa en els termes que es venien realitzant fa anys, en base a les entrades d’una tipologia de residus concrets i no en base als ingressos econòmics personals, com fins ara.

Pel proper exercici 2021, es canvia el destí d’aquesta bonificació per tal d’universalitzar-la i redreçar el seu objectiu inicial, el d’incentivar el reciclatge, la separació correcta de les fraccions i la recollida dels residus més contaminats en les instal·lacions de la Deixalleria Municipal.

En els darrers anys, la bonificació de la taxa de la recollida de residus s’atorgava en base a uns barems d’ingressos econòmics en la unitat familiar. L’accés a aquesta bonificació hagi estat molt residual, a la qual s’han beneficiat l’últim any un nombre molt reduït de famílies, entre 50 i 100 famílies en els darrers dos anys.

També en els darrers anys, l’Agencia de Residus de Catalunya està aplicant cànons i gravant econòmicament la deposició de residus a abocador per tal d’incentivar als ens
locals millorar la recollida selectiva de residus i reduir el nombre de tones a abocador.

Continuen incrementant-se els costos de l’abocador

Les dades d’aquest cost (abocador i incineració) en els darrers anys:

2017: 842.000€
2018: 932.000€
2019: 1.1266.000€
2020: 1.354.000€ (previsió)

En 4 anys el cost ha pujat un 60% i no s’ha modificat la taxa.

Per aquest motiu, es revisa la taxa, actualitzant el preu de la mateixa, sense arribar al cost real de la mateixa, que seria inasumible per a moltes famílies en la situació actual, però aplicant incentius reals que incideixin amb la reducció dels residus que vagin a abocador ja que d’aquesta manera el cost de l’eliminació de residus seria menor.

El que fa l’Ajuntament és modificar i actualitzar la taxa, per adequar-la a les necessitats reals del servei, amb un increment de preu i un important increment de la bonificació per als usuaris que facin un bon ús de la Deixalleria i contribueixin a la reducció de residus que van abocador.

Ara fa 15 anys de la posada en marxa de la primera Deixalleria Municipal al c Montserrat Roig, des d’aleshores i amb l’entrada en funcionament del Parc Mediambiental l’any 2008, l’ús de les deixalleries ha experimentat una important reducció que s’ha fet palès en els darrers 3 anys amb un ús molt menor any rere any, amb menys de 3000 entrades anuals quan l’any 2010 se
superaven les 25.000.

 

L’entrada Cunit universalitza la bonificació de la taxa de residus amb 12 entrades a la Deixalleria ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Skip to content