Dissabte 22 de juny de 2024

Cunit inicia la implementació aquest 2023, d’un nou model de recollida de residus amb l’objectiu d’augmentar el reciclatge

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

Aquest gener s’ha iniciat una campanya informativa amb diferents accions a peu de carrer, xerrades i accions digitals a més de visites a tots els comerços.

Aquest mes de gener Cunit ha iniciat la transició entre el sistema actual de recollida de la brossa i el nou servei que està previst que s’implementi gradualment per zones durant aquest mateix any 2023. De moment ja s’ha començat a fer una campanya per informar a totes les veïnes i veïns i comerços de la vila de la propera entrada en funcionament del nou sistema de recollida de residus. El nou sistema combinarà, segons la zona, la recollida porta porta i els contenidors intel.ligents amb targeta identificativa. L’objectiu és superar el 60% de recollida selectiva de residus reduint al màxim la fracció resta per protegir el medi ambient i complir la normativa europea per al 2030 en matèria de residus.

Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha definit el millor model de recollida per a Cunit a partir de l’assessorament de l’Agència Catalana de Residus sobre els sistemes més adequats; d’una consulta a la ciutadania per conèixer els seus hàbits de producció de residus i la seva opinió sobre els sistemes proposats i realitzant un diagnòstic municipal realitzat per una empresa de consultoria externa especialitzada a adequar els sistemes al nostre municipi.

Després de 20 anys, l’ajuntament de Cunit renova el servei de neteja viària i de recollida de residus per millorar el servei i augmentar els percentatges de reciclatge, adaptant-lo a les necessitats actuals i futures.

Tota la informació es pot trobar a www.cunit.cat/residus. Si teniu dubtes, podeu trucar al: 977 67 63 18 o enviar un mail amb la vostra consulta: mediambient@cunit.cat

La gestió dels residus consisteix bàsicament en un conjunt d’operacions encaminades a la separació de la part re aprofitable respecte al que no ho és. També s’encarrega de dipositar la part que no és aprofitable d’una forma segura. L’Ajuntament, concretament, és responsable de portar a terme la recollida, el transport, l’emmagatzematge i la gestió dels residus. Residus

Tipus de residus

S’estableixen els següents grups de residus municipals en funció de la seva tipologia:

Matèria orgànica:

Matèria orgànica comprén els residus orgànics propis de la llar que es produeixen, principalment, a la cuina durant la manipulació, preparació i consum de menjar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara mercats, restaurants, hotels, comerços d’aliments, grans superfícies comercials i altres. També s’inclou en aquesta classificació la gespa i fulles procedents de jardins públics i privats.

Paper/Cartró:

El paper comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador, paper de cuina i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials.

Vidre:

El vidre inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats en ampolles d’aigua mineral, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos de similar provinença. També inclou el vidre pla i miralls, tot i que el seu tractament serà diferenciat respecte del que es porta a terme amb els envasos.

Envasos:

Els envasos de plàstic: en aquesta categoria s’inclou tot tipus d’envasos, tret dels de vidre o el paper-cartró que van al seu contenidor específic. Aquí s’inclouen tot tipus d’envasos i altres productes fabricats amb materials plàstics, en les seves diferents composicions: polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d’alta densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de vinil (PVC), polietilè tereftalat (PET), poliuretà (PU) i qualsevol altre. També aniran al mateix contenidor els envasos de llauna, embalatge de ferro, coure, plom, llautó, alumini, acer o de qualsevol altre metall o aliatge de metalls. També s’inclouen en els envasos els briks, ja que malgrat tenir l’aparença de cartró tenen altres materials que obliguen a gestionar-se com un envàs i no com cartró.

Restes vegetals i d’esporga:

S’inclouen en aquesta categoria les restes vegetals i d’esporga, a excepció de fulles i gespa, que es tracten com a residus orgànics.

Tèxtil:

Inclou roba, draps, restes de tapisseria, calçat i altres peces de vestir de pell.

Runa:

Enderrocs i altres residus de la construcció de demolició d’edificacions, tant procedents d’obres majors com menors o de petites reparacions efectuades pel mateix propietari.

Voluminosos:

Inclou matalassos, mobles, electrodomèstics, somiers, fustes i similars.

Ferralla:

Objectes metàl·lics que es poden valorar com ferros, acer, alumini i altres.

Especials:

Són aquells que per la seva composició contenen elements altament contaminants i cal tractar-los de manera específica. És el cas de piles, bateries, fluorescents, consumibles informàtics, dissolvents, pintura o uralita, entre d’altres.

Rebuig o resta:

Qualsevol residu que no sigui susceptible d’anar a la resta de contenidors de recollida selectiva o portar-se separadament a la Deixalleria.

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Skip to content