Dissabte 22 de juny de 2024

6 noves contractacions a Cunit en el marc del Programa TREFO 2019-2020

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

 

Un any més el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la contractació de 6 persones de Cunit per part de l’ajuntament, en el marc de la convocatòria del Programa Treball i Formació.

Per tal de realitzar la selecció de les persones que deriva l’Oficina de Treball, es van establir els següents criteris puntuables (màxim 7 punts) que han estat valorats per un tribunal qualificador i que van ser aprovats el passat dia 25 de novembre per l’ajuntament de Cunit i publicats al web municipal i al web del SOM Cunit:

a)Formació relacionada amb el lloc de treball a ocupar. S’haurà d’acreditar mitjançant el títol corresponent1p
b)Persones que no hagin participat en el programa TREFO (antics P.O) a l’Ajuntament de Cunit en les 2 edicions anteriors1p
c)Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball  (acreditat mitjançant CV i la Vida laboral)0,5p
d)Persones que en els darrers 2 anys han participat en algunes de les accions desenvolupades pel SOM de millora de l’ocupabilitat, segons document acreditatiu del SOM. (La participació en ofertes de treball només compta 1 cop)0,5p
e)Grau de discapacitat igual o superior al 33%1p
f)Altres circumstàncies valorables a l’entrevista personal (habilitats comunicatives, competències socials i personals i risc d’exclusió social, entre d’altres.)3 p

 

Les 6 persones beneficiàries del programa han començat a treballar aquest dilluns dia 16 de desembre. Els perfils són els següents:

– LINIA DONA:

1 zeladora equipaments municipals – 12 mesos de contracte

– LINIA PANP:

1 coordinador de mesures penals  – 12 mesos de contracte

1 auxiliar de biblioteca – 12 mesos de contracte

3 peons forestals/jardiners – 6 mesos de contracte

La regidora de Formació i Ocupació, la Sra. Montserrat Cámara, en nom de l’equip de govern, dona la benvinguda als 6 treballadors, 3 homes i 3 dones, desitjant que com cada any aquest programa sigui un éxit, i contribueixi principalment a millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiades i alhora que la seva feina suposi una millora pel municipi de Cunit.

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur” i pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal.

Normativa de referència:

-Resolució TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

-Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació.

 

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Skip to content