Dimarts 16 de juliol de 2024

L’Ajuntament posa en marxa un seguit d’actuacions per afavorir el civisme i la convivència a Cunit

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

Elaboració d’una nova ordenança de civisme i convivència

L’Ajuntament ha començat el procés per a elaborar una nova ordenança que reguli un seguit de normes de civisme  encaminades al foment i promoció de la convivència ciutadana,  basada en el respecte,  protecció i conservació dels béns i espais públics i en la responsabilitat i respecte mutu.

Així mateix, la nova ordenança vol evitar, mitjançant l’establiment de sancions, comportaments incívics, irrespectuosos i insolidaris que deteriorin el civisme i malmetin  la convivència al poble.

En aquest sentit, preveu implementar mesures alternatives i la mediació reparadora a les sancions, mitjançant el foment dels valors cívics, socials i educatius.

Per a promoure la participació dels veïns i veïnes en la elaboració d’aquesta norma, es faran les següents actuacions:

Consulta pública

En primer lloc,  s’obrirà una Consulta Pública per a començar a treballar la redacció de l’Ordenança  de Civisme i convivència de Cunit, comptant amb les opinions, propostes i suggeriments que ens feu arribar sobre aquesta iniciativa.  Podeu accedir-hi a partir del 2 de març en aquest enllaç.

Un cop finalitzada la consulta, es reunirà una Comissió d’Estudi  per a redactar un projecte d’ordenança de civisme i convivència, analitzarà les aportacions realitzades i elaborarà un informe de retorn  que recollirà els resultats de la consulta  i la decisió motivada sobre les aportacions que són estimades i, en el seu cas, les que no ho són.

Enquesta sobre civisme i convivència

Així mateix, us convidem a donar-nos la vostra opinió, responent una enquesta per a  recollir quines són les principals inquietuds respecte el civisme i la convivència al municipi.

Els resultats obtinguts  facilitaran  la  redacció  de  la nova  Ordenança de Civisme i Convivència i un primer anàlisi de problemàtiques que precisin d’una cerca de solucions més immediata.

Presentació pública del projecte d’ordenança i audiència

Aquest projecte d’ordenança es presentarà en un acte públic, previst per al mes d’abril,  i s’obrirà un període d’audiència  pública perquè tothom pugui aportar-hi propostes de millores abans de la seva redacció provisional per a ser sotmesa a la seva aprovació inicial pel Ple Municipal.

Després de l’aprovació inicial,  s’obrirà  el període d’exposició pública per a la formulació d’ al·legacions i suggeriments.

Campanya de civisme: ‘Fem-ho bé! Tots estalviem’

Paral·lelament a aquest procés,  la Regidoria de  Medi Ambient,  Sostenibilitat i Platges ha posat en marxa  a mitjans de febrer la campanya de civisme: ‘Fem-ho bé! Tots estalviem’, que compta amb un equip d’educadors ambientals que està informant i fent tasques de sensibilització sobre tres aspectes problemàtics al municipi: la recollida selectiva de residus, la recollida de voluminosos i poda i la recollida d’excrements de gossos.  La campanya estarà vigent fins a finals de març.  En aquest període també podeu accedir a una breu enquesta sobre neteja i recollida de residus. Us animem a respondre-la.

La següent campanya de sensibilització s’adreçarà al comerç del municipi i a la recollida de la fracció orgànica.

Futur Pla d’accions pel civisme i la convivència 

Un  cop hagi finalitzat aquest procés, l’Ajuntament posarà en marxa una campanya d’informació, difusió i sensibilització respecte l’ordenança i  l’elaboració d’un Pla d’accions pel Civisme i la Convivència amb la participació dels veïns i veïnes de Cunit,  mitjançant sessions de debat públic.

 

 

L’entrada L’Ajuntament posa en marxa un seguit d’actuacions per afavorir el civisme i la convivència a Cunit ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Ves al contingut