Dimarts 16 de juliol de 2024

Foment de l’autoocupació de joves – Generalitat de Catalunya

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 10.000,00 euros per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

Termini de presentació de la sol.licitud: des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 15 de setembre de 2020. 

Per a més informació cliqueu en el següent enllaç.

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Ves al contingut